خانه اخبار ویژه بخشی از ادوات نیروی زمینی سپاه به جزیره قشم منتقل شد