خانه اخبار استانی بررسی مشکلات لنج‌داران گناوه و دلوار با حضور معاون وزیر کشور