خانه اخبار استانی برگزاری جشنواره ورزشی «سکوت شاد» در بوشهر