خانه اخبار استانی برگزاری نشست با نخلداران و فعالان حوزه خرما در دشتستان