خانه اخبار ویژه بشار اسد: توافق ایران و عربستان غافلگیری بسیار خوبی بود