خانه اخبار ویژه بلیت جام جهانی برای یک ایرانی رزرو شد!