خانه اجتماعی بوشهر رکورد دار مجردها/ سکینه و اصغر در صدر تغییر اسامی + اینفوگرافیک