خانه اخبار ویژه بیانیه باشگاه پرسپولیس در واکنش به ارجاع پرونده به کمیته انضباطی