خانه اخبار ویژه بی‌رحمی آلمان در افتتاحیه یورو ۲۰۲۴