خانه اخبار ویژه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران افتتاح شد