خانه اخبار ویژه تازه‌ترین گزارش در مورد طارمی؛ ایتالیا یا عربستان