خانه دسته‌بندی نشده نیروگاه اتمی قدمی برای شهروندان بوشهری بردارد