خانه اخبار ویژه تتلو و عباس قادری، چگونه بر سرنوشت ما تاثیر می‌گذارند