خانه اخبار ویژه وعده وارت نفت: تحویل کارت‌های سوخت یک هفته می‌شود