خانه اخبار ویژه ترامپ: اگر رئیس‌جمهور نشوم دیگر کشوری نخواهیم داشت