خانه اخبار ویژه ترامپ: ایران بسیار باهوش است و بحران منطقه را مدیریت می‌کند