خانه اخبار ویژه ترامپ به پرداخت ۸۳ میلیون دلار محکوم شد