خانه اخبار ویژه ترانه‌سرای نامدار ایران، سکته مغزی کرد