خانه اخبار ویژه تسویه‌‌حساب خونین، ۴سال پس از قتل برادر