خانه اخبار ویژه تصادف مرگبار با سوزوکی؛ ۱۱ کشته و زخمی