خانه اخبار ویژه تصاویری از مراحل پایانی امدادرسانی به حادثه سقوط بالگرد رئیسی