خانه اخبار ویژه تصاویر/ آتش سوزی بزرگ در محله زاغه نشین کراچی