خانه اخبار ویژه تصاویر/ آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با هنگ کنگ