خانه گالری رونمایی از زمین های جدید شهر بوشهر برای واگذاری به واجدان شرایط + تصاویر