خانه اخبار ویژه تصاویر/ آموزش کماندو‌های ترکیه در سرمای منفی ۲۵ درجه