خانه اخبار ویژه تصاویر/ آیین اعتکاف دختران دانش آموز تهرانی