خانه اخبار ویژه تصاویر/ آیین واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی