خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع مردم مشهد برای شهادت سید ابراهیم رئیسی