خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع منتظران ظهور در مشهد