خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع نامزد‌های حوزه انتخابیه تهران