خانه اخبار ویژه تصاویر/ اردوغان و همسرش در مراسم افطاری با خانواده شهدا