خانه اخبار ویژه تصاویر/ از شکار گوزن کور تا گورکن شجاع و گاو نر با شاخ‌های آتش‌زده