خانه اخبار ویژه تصاویر/ استایل باوقارِ هانیه توسلی و دایی در یک مراسم