خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال از خانواده شهدای غزه در تهران