خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال اندک از سعید قاسمی و حمید رسایی