خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال مردم کرمان از مسعود پزشکیان