خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال پرشور از «پزشکیان» در بازار شوش