خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال پرشور تبریزی‌ها از پزشکیان