خانه اخبار ویژه تصاویر/ اعطای دکترای افتخاری به شیخ ابراهیم زکزاکی