خانه اخبار ویژه تصاویر/ افطار رئیس جمهور در کنار ایتام