خانه اخبار ویژه تصاویر/ اقامه نماز عید قربان در بندر ترکمن