خانه اخبار ویژه تصاویر/ انتخاب اولین رهبر سیاه‌پوست در اروپا