خانه اخبار ویژه تصاویر/ اهالی غزه به استفاده از گاری و الاغ روی آوردند