خانه اخبار ویژه تصاویر/ اولین و تنها مرکز امداد و نجات حیوانات