خانه اخبار ویژه تصاویر/ ایثارگران مقابل دفتر سازمان ملل پرچم اسرائیل را آتش زدند