خانه اخبار ویژه تصاویر/ این ستاره هالیوودی در امیرآباد تهران آواز خواند