خانه اخبار ویژه تصاویر/ این نفرات ادای یک مملکت را درآوردند و حالا خواستنی شدند!