خانه اخبار ویژه تصاویر/ باجه‌های تلفن عمومی، نماد روزگار بدون موبایل