خانه اخبار ویژه تصاویر/ بارش برف در کابل افغانستان