خانه اخبار ویژه تصاویر/ بارش برف مدارس بیتلیس و وان ترکیه را تعطیل کرد